Ingangsdatum - 13/09/2021

Medische disclaimer

Geen advies

https://dezelfzorgexpert.be bevat algemene informatie over medische aandoeningen en behandelingen. De informatie is geen advies en dient niet als zodanig te worden behandeld.

Geen garanties

De medische informatie op https://dezelfzorgexpert.be wordt verstrekt zonder verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet. https://dezelfzorgexpert.be geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de medische informatie op https://dezelfzorgexpert.be.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert https://dezelfzorgexpert.be niet dat:

(a) de medische informatie op https://dezelfzorgexpert.be voortdurend beschikbaar zal zijn, of ├╝berhaupt beschikbaar zal zijn; of

(b) de medische informatie op https://dezelfzorgexpert.be volledig, waarheidsgetrouw, accuraat, up-to-date, of niet-misleidend is.

Professionele hulp

Je mag niet vertrouwen op de informatie op https://dezelfzorgexpert.be als een alternatief voor medisch advies van je arts of andere professionele zorgverleners. Als je specifieke vragen hebt over een medische kwestie, dien je jouw arts of een andere professionele zorgverlener te raadplegen. Als jedenkt dat je aan een medische aandoening lijdt, moet je onmiddellijk medische hulp inroepen. Je mag nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies in de wind slaan of medische behandeling staken vanwege informatie op https://dezelfzorgexpert.be.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Je stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met je vertrouwen in de medische informatie die op https://dezelfzorgexpert.be wordt verstrekt.

Bovendien stem je ermee in de medische informatie die je leest op https://dezelfzorgexpert.be niet te herhalen aan een derde partij, aangezien die derde partij deze disclaimer mogelijk niet heeft gelezen en de voorzorgsmaatregelen die betrokken zijn bij het ontvangen van de informatie mogelijk niet heeft begrepen.

Als je de medische informatie die je leest op https://dezelfzorgexpert.be herhaalt aan een derde partij, hetzij schriftelijk, elektronisch of mondeling, stem je ermee in dat je ons za vrijwaren en verdedigen tegen eventuele schadeclaims van die of een andere derde partij die de informatie heeft ontvangen als gevolg van jouw acties, hetzij geheel of gedeeltelijk. Met andere woorden, als de derde aan wie je de informatie hebt doorgegeven, deze herhaalt aan een andere derde, moet u ons vrijwaren en verdedigen tegen vorderingen van een van deze derden.

>